Menu Zavřeno

Řízený podzemní protlak je elegantní náhrada zastaralých metod pokládky kabelů a potrubí

  • Pokračování normálního provozu na silnicích, sídlištích, pěších zónách, vodních tocích
  • Zamezení kontaktu se stávající infrastrukturou
  • Zachování integrity silnic, budov a přírodních funkcí lokality
  • Malá nebo žádná porucha mokřadů a přírodních rezervací
  • Rychlé uvedení do původního stavu

dále nabízíme