+420 728 157 516
info@msdrilling.cz

Přehled

Historie a součastnost řízeného podzemního protlaku:
Řízený protlak byl vynalezen v roce 1920 a technologie byla původně používána v ropném průmyslu na zvýšení produkce ropy. V roce 1990 byla původní technologie přizpůsobena v dalším využití pro: přepravu ropy, zemního plynu, petrochemikálií, vody, kanalizace a dalších produktů. Samozřejmě, řízený protlak začal být využíván pro pokládku elektrických a optických kabelů.
Kromě podvrtů dálnic, železnic, letištních ploch, příbřežních komunikací, přetížených oblastí s budovami, byl řízený protlak použit například i při záchranných pracích na Ground Zero v New Yorku po 11. září 2001, nebo při záchraně chilských horníků v r. 2010 (dodávka kyslíku a audio-video spojení).

Pokládka
elektrických a datových kabelů, plynového a vodovodního potrubí, kabelových a potrubních chrániček.

Bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí
zatažením nového potrubí do stávajícího řádu při současném roztlačování původního potrubí. Potrubí je zatahováno hydraulickým zařízením. Lze použít na zvětšení průměru stávajícího řádu.

Závlahové a odvodňovací vrty, sanace sesuvů půd, monitorovacích a drenážních vrtů pod skalami, meliorace
pro využití v zemědělství, zahradní architektuře, geodetických pracích.

Renovace zastaralého vodovodního řádu
zatažením nového polyetylénového potrubí.

Odvětrávání
sklepních a podzemních prostor přes problematická území jako komunikace, vozovky, zpevněné plochy, pod budovami, železnicemi, vodními plochami a vodními toky bez jejich narušení nebo omezení užívání.