+420 728 157 516
info@msdrilling.cz

Čištění studní

Bezproblémový provoz kopaných studní vyžaduje pravidelnou údržbu doplněnou o kontroly kvality vodního zdroje. V případě, že se výrazně zhorší vlastnosti čerpané vody anebo dojde k poklesu vydatnosti studny, je potřeba přistoupit k čištění a dezinfekci studní.

Kontrolu studny je nutné provést také v situaci, jestliže se studna po delší době opět začíná využívat. Prvním krokem k vyčištění studny je vyčerpání veškeré vody, která se v ní nachází. To se provádí pomocí speciální techniky. Dále je potřeba manuálně odstranit veškeré sedimenty, kal a staré štěrkové lože z jejího dna. Pokud na dně studny říční štěrková vrstva chybí, založí se nová o hrubosti 8-16 mm. Aby se zamezilo případnému prosakování dešťové a povrchové vody, je potřeba utěsnit spáry mezi studničními skružemi. Z toho důvodu se skruže vytírají speciálním cementovým přípravkem.

Po fázi čištění následuje samotná dezinfekce studny. K tomuto účelu se používá speciální dezinfekční prostředek. Kromě čištění a dezinfekce studní nabízíme rovněž výměnu sacích košů, svrchní skruže či zákrytové desky. Provedeme také montáž ručních pump a sacích potrubí. V rámci studnařských prací nabízíme rovněž instalaci ventilační hlavice. Zhotovíme nové jílové těsnící vrstvy. Prostřednictvím akreditované laboratoře zajistíme případně i orientační testy – rozbory vody.

Pro více informací zavolejte nebo napište

+420 728 157 516
info@msdrilling.cz