+420 728 157 516
info@msdrilling.cz

Průběh

Průběh řízeného podzemního protlaku:
Pro pokládku řízenými protlaky je zapotřebí jeden startovací a jeden cílový výkop, jejichž velikost je závislá na hloubce pokládání, délce vrtání, daném podloží i na průměru pokládaných trubek. Délka pokládky jednotlivých úseků je v závislosti na kvalitě podloží a průměru potrubí různá, ideální jsou však délky od 100 do 150 m.

1. etapa – pilotní otvor
Pilotní otvor se vrtá s mírným sklonem a vyhýbá se překážkám přesně podle plánu. Elektronický snímač je umístěn v pouzdře, které je přímo za vrtací hlavou. Vysílač vysílá signál na povrch, který se zachytí přijímačem, který pak přenáší informace operátorovi vrtné soupravy. Operátor pak pomocí této informace řídí trasu zemního protlaku v libovolném směru. Dané podloží je částečně rozpouštěné jemnými paprsky vrtné tekutiny pod tlakem, částečně je těžené mechanicky pomocí rotující vrtné hlavice. Používaná kapalina při vrtu s výplachem se skládá ze směsi vody a bentonitu. Bentonit je přirozeně se vyskytující jílový minerál, který je velmi bobtnavý, a tím má i schopnost vázat velké množství vody. Současně slouží jako podpěra stěny vyvrtaného otvoru a zároveň vytváří vrstvu pro klouzání tyčové řetězce vyvrtaným kanálem s minimálním třením o stěny vrtu.

2. etapa – před vtažením
Jakmile otvor je kompletní, musí se otvor zvětšit na vhodný průměr produktovodu, kabelu či chráničky. Toho je dosaženo zvětšováním otvoru postupně do větších průměrů. Rozšiřovací hlavice je připojena k řetězci tyčí na opačném konci trasy vrtu od stroje, a ten ji vytáhne zpět do pilotního otvoru.

3. etapa – vtažení
Vtažení potrubí se provádí jako předchozí rozšiřování od cílového otvoru směrem k pilotnímu otvoru. Za tím účelem se potrubí na jednom konci opatří tzv. vnitřní tažnou hlavicí a připevní se k otáčejícímu se záchytu. Tento přenáší rotační pohyb rozšiřovací hlavice nacházející se před ním, takže se vtahovaná trubka pohybuje ve vyvrtané díře rovně s rotací. Vtahování potrubí se provádí stejným způsobem, jako předchozí postupy rozšiřování.