+420 728 157 516
info@msdrilling.cz

Realizujeme zemní protlaky, vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla.

MS Drilling s.r.o.

PŘEHLED

Realizujeme vrty pro řadu oblastí: zemní protlaky, vrty pro tepelná čerpadla, vrtané studny. Provádíme včetně administrativní přípravy – stavební povolení, jednání s úřady atd. Varianty vrtů dle průměrů, délek/hloubek, typů podloží, způsobů zakončení.

Více
PRŮBĚH

Projekt zahajujeme administrativním zajištěním – stavebním povolením. Následuje příprava místa (ve spolupráci s investorem/objednatelem), samotné vrtání/protlak a vtažení potrubí. Zakončení prací umístěním plastových či betonových skruží.

Více
SLUŽBY

Zajišťujeme komplexní služby související s realizací vrtů, mezi které kromě vrtů/protlaků patří i vyřízení stavebního povolení, vyhledání vodního pramene, vybavení studny čerpací technikou a řada dalších.

Více

Řízený zemní protlak

Řízený zemní protlak je elegantní náhrada zastaralých metod pokládky kabelů a potrubí.

Výhody:

Pokračování normálního provozu na silnicích, sídlištích, pěších zónách, vodních tocích

Zamezení kontaktu se stávající infrastrukturou

Zachování integrity silnic, budov a přírodních funkcí lokality

Malá nebo žádná porucha mokřadů a přírodních rezervací

Rychlé uvedení do původního stavu

Klatovy, klatovsko, Domažlice, domažlicko, Plzeň, plzeňsko, západočeský kraj